Gebruik specifiek lgE ter ondersteuning bij allergie en meet geen totaal lgE

Bij een allergie worden vaak IgE antistoffen gevormd tegen de stof (het allergeen) waarvoor ze allergisch zijn, zgn allergeenspecifiek IgE (sIgE). Dit sIgE kan een rol spelen bij het vaststellen van de allergie. Het is alleen zinvol om, op basis van de anamnese van de patiënt,een specifieke IgE test (sIgE) aan te vragen. Let wel, zonder duidelijke specifieke klinischek lachten geeft een positieve sIgE slechts aan dat er sprake is van herkenning van de allergenen door het afweersysteem, zogenaamde sensibilisatie, maar dit betekent niet zondermeer een bewijs voor het bestaan van een allergie. Het sIgE vormt slechts een fractie van het totale IgE in het bloed. Het aanvragen van totaal IgE ter ondersteuning van de diagnose allergie is niet zinvol.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.