Screening op hartafwijking: Verricht geen inspanningstest (ECG) voor screening op hartafwijkingen bij mensen zonder klachten en een laag risico op hartziekten

Aanbeveling: Verricht geen inspanningstest (ECG) voor screening op hartafwijkingen bij mensen zonder klachten en een laag risico op hartziekten (<10% risico op hartziekte in 10 jaar)

De uitslag van de inspanningstest draagt niet bij tot wijziging van behandeling bij deze mensen en leidt mogelijk tot onnodige follow-up gezien de beperkte diagnostische waarde van deze test.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.