Hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) toegevoegd aan debulking bij stadium III ovariumcarcinoom

HIPEC toegevoegd aan complete of optimale interval debulking is effectieve zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk voor patiënten met een stadium III ovariumcarcinoom met een goede klinische uitgangssituatie (WHO performance 0-2), een goede nierfunctie en een normaal bloedbeeld

De zorg voor patiënten met een stadium III ovariumcarcinoom vindt in Nederland al gecentraliseerd plaats in een tiental ziekenhuizen verspreid over het land en er zijn volumenormen gedefinieerd. Bovendien heeft de NVOG toegezegd de gegevens van de patiënten die door middel van HIPEC toegevoegd aan complete of optimale interval debulking behandeld worden, toe te voegen aan de Dutch Gynaecological Oncology Audit (DGOA). Deze registratie richt zich op de behandeling van verschillende typen kwaadaardige gynaecologische tumoren, waaronder het ovariumcarcinoom. Met de registratie van de gegevens van de met HIPEC behandelde patiënten wordt beoogd meer inzicht te krijgen in de praktijk, de effectiviteit in subgroepen van patiënten, en de vervolgbehandelingen die gegeven worden.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.