Voer voorafgaand aan start AIT een gerichte astma anamnese en longfunctieonderzoek uit om een nog niet bekend astma op te sporen of de mate van controle van een bekend astma te onderzoeken. Verwijs laagdrempelig naar een longarts of kinderarts.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.