Basaalcelcarcinoom: verminderen van niet-gepaste vervolgconsulten

Aanbeveling: Nacontroles na Basaalcelcarcinoom

Het verminderen van niet-gepaste vervolgconsulten na behandeling van een laagrisico basaalcelcarcinoom

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.