archief Dit onderwerp staat niet langer op de Implementatieagenda.

Fixeer niet met een onrustband, enkel in uiterste nood.

Het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies (VBI) moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

  • Als VBI toegepast worden, dan moet VBI tot het minimum worden beperkt.
  • VBI mogen alleen worden toegepast als het echt niet anders kan (Nee, tenzij...).
  • Bij het toepassen moet altijd gezocht worden naar de mildste vorm van VBI, welke het meest geschikt is om het gestelde doel te bereiken en in duur en omvang in redelijke verhouding staat met de aanleiding.
  • De meest ingrijpende vorm: fixatie met onrustband en/of van pols en/of enkel en/of van bovenarm/bovenbeen moet niet worden toegepast, enkel in uiterste nood.
  • Het besluit tot het toepassen van VBI, ook de milde(re) vormen, moet altijd zeer weloverwogen, veilig en zorgvuldig, in multidisciplinair verband en in overleg met patiënt (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en familie worden genomen.
  • Het gebruik van VBI is geen oplossing bij gebrek aan adequate (menselijke) hulp.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.