STONE Effectiviteit van nefrostomiecatheter versus double J catheter bij patienten met obstructief niersteenlijden

Effectiviteit van nefrostomiecatheter versus double J catheter bij patiënten met obstructief niersteenlijden

Voor meer informatie: zie website

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.