archief Dit onderwerp staat niet langer op de Evaluatieagenda.

PreCOLO Prehabilitatie van oudere patiënten voorafgaand aan OK voor verwijdering colorectaalcarcinoom: praktijkvariatie reductie en kosteneffectiviteit

Prehabilitatie van oudere patiënten voorafgaand aan OK voor verwijdering colorectaalcarcinoom: praktijkvariatie reductie en kosteneffectiviteit

Voor meer informatie: zie website

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.