The Cerebro Placental Ratio as indicator for delivery in perception of reduced fetal movements (CEPRA-study).

The Cerebro Placental Ratio as indicator for delivery in perception of reduced fetal movements (CEPRA-study).

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.