ACTION-1: ACT guided heparinization during open abdominal aortic aneurysm repair, a randomised trial

ACTION-1: ACT guided heparinization during open abdominal aortic aneurysm repair, a randomised trial

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.