Reduced Anticoagulation Targets in Extracorporeal life support (RATE)'

Reduced Anticoagulation Targets in Extracorporeal life support (RATE)”

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.