Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers in the perioperative period: to withdraw or to continue?

Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers in the perioperative period: to withdraw or to continue?

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.