Intravenous immunoglobulin and intravenous methylprednisolone as optimal induction treatment in CIDP (OPTIC trial)

Intravenous immunoglobulin and intravenous methylprednisolone as optimal induction treatment in CIDP (OPTIC trial)

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.