Withdrawing off-label antipsychotics in people with intellectual disabilities: why does it fail?

Withdrawing off-label antipsychotics in people with intellectual disabilities: why does it fail?

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.