Pharmacogenetics to improve personalized antidepressant dosing in patients with severe depression;a randomized controlled trial using Tricyclic Antidepressants

Pharmacogenetics to improve personalized antidepressant dosing in patients with severe depression;a randomized controlled trial using Tricyclic Antidepressants

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.