Efficacy and cost analysis of oral alitretinoin versus oral cyclosporine in patients with severe chronic vesicular hand eczema. A randomized controlled prospective open-label trial with blinded outcome assessment.

Efficacy and cost analysis of oral alitretinoin versus oral cyclosporine in patients with severe chronic vesicular hand eczema. A randomized controlled prospective open-label trial with blinded outcome assessment.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.