Intravenous-to-oral antibiotic switch therapy for suspected neonatal infections: clinical efficacy, safety and cost-effectiveness.

Intravenous-to-oral antibiotic switch therapy for suspected neonatal infections: clinical efficacy, safety and cost-effectiveness.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.