Cost-effectiveness of specialized nursing interventions for patients with Parkinson’s disease

Cost-effectiveness of specialized nursing interventions for patients with Parkinson’s disease

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.