Initial non-operative treatment strategy versus appendectomy treatment strategy for simple appendicitis in children aged 7- 17 years old. APAC study

Initial non-operative treatment strategy versus appendectomy treatment strategy for simple appendicitis in children aged 7- 17 years old. APAC study

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.