CLEAR-CAD

CLEAR-CAD: Pijn op de borst; diagnostiek om vernauwing van de kransslagaders te beoordelen. Eerst een CT-scan maken?

De CLEAR-CAD zorgevaluatie onderzoekt bij patiënten met verdenking op coronairlijden (vernauwing in de bloedvaten van het hart) of het standaard maken van een CT-scan leidt tot betere zorg, en wat het effect is op de kosten van diagnostiek en behandeling.

ACHTERGROND

Ieder jaar komen meer dan 250.000 patiënten in Nederland bij de cardioloog met pijn op de borst. Zij ondergaan doorgaans diagnostisch onderzoek om kransslagaderlijden te beoordelen. Dit kan uit verschillende onderzoeken bestaan, waaronder een inspanningsonderzoek, verschillende soorten scans, of een hartkatheterisatie. Een deel van deze onderzoeken beoordeelt de aanwezigheid van kransslagaderlijden echter niet optimaal, waardoor patiënten onderbehandeld worden en risico lopen op een hartinfarct. Daarnaast zorgt deze variatie voor hoge zorgkosten.

ONDERZOEK

In dit onderzoek, dat uitgevoerd gaat worden in ca. 25 Nederlandse ziekenhuizen, vergelijken we een nieuwe strategie met de gebruikelijke zorg. In deze nieuwe strategie wordt er primair een CT-scan van de kransslagaders gemaakt, waarna verder beleid volgt. Door loting worden ±6500 volwassenen met pijn op de borst toegewezen aan een van deze strategieën.

RESULTAAT

Het doel van de zorgevaluatie is om te kijken of diagnostisch beleid waarbij eerst een CT-scan wordt gemaakt, leidt tot betere uitkomsten voor patiënten en tot een daling van de zorgkosten.

KENNISAGENDA

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en van de Nederlandse Verenging voor Cardiologie

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.