GENPAD

GENPAD: Cost-effectiveness of a genotype-guided strategy for antithrombotic therapy in peripheral arterial disease.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.