GO TEST

GO TEST: Vergelijken van klinische uitkomsten en kosteneffectiviteit van 2 veelgebruikte behandelstrategieën voor jicht, de behandel-naar-doel (BND) aanpak en de behandel-naar-symptomen (BNS) aanpak, tijdens initiatie fase (GO TEST OVERTURE studie) van urinezuur verlagende therapie (UVT) en remissie fase onder UVT gebruik (GO TEST FINALE studie)

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.