Comparing antidepressant (AD) tapering strategies for paroxetine and venlafaxine: the TAPER-AD trial

Comparing antidepressant (AD) tapering strategies for paroxetine and venlafaxine: the TAPER-AD trial

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.