Team

Het team van ZE&GG bestaat uit een werkorganisatie en een projectorganisatie. Samen werken zij aan zorgevaluatie en gepast gebruik namens alle HLA-MSZ partijen.

Werkorganisatie

In de werkorganisatie (ZE&GG WO) zitten inhoudsdeskundigen op het gebied van zorgevaluatie en gepast gebruik vanuit de HLA-MSZ partijen. Elk lid van de werkorganisatie vertegenwoordigt een HLA-MSZ partijen. Zij geven het programma samen vorm. Ze hebben daarnaast een belangrijke rol om hun eigen achterban te raadplegen op inhoud en te mobiliseren om mee te doen.

Projectorganisatie

De projectorganisatie (ZE&GG PO) bestaat uit een divers team van medewerkers dat fulltime aan het programma ZE&GG werkt. De projectorganisatie ondersteunt de werkorganisatie en dus alle HLA-MSZ partijen, over de hele breedte van het programma. Onder andere door het organiseren van werkgroepen en webinars, het ontwikkelen van beleid, het uitvoeren van analyses en het contact onderhouden met alle stakeholders.   

Stuurgroep

In de ZE&GG stuurgroep zit een lid van iedere HLA-MSZ partij. De stuurgroep houdt op bestuurlijk niveau de koers van ZE&GG in de gaten. Ook wordt de stuurgroep geraadpleegd op inhoud en financiën.