HLA-MSZ partijen

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle betrokken partijen in de medisch specialistische zorg. Hierin zijn patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid vertegenwoordigd. Samen hebben deze partijen hun afspraken vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ).

ZE&GG wordt uitgevoerd in opdracht van alle HLA-MSZ partijen:

  • Federatie Medisch Specialisten
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
  • Zelfstandige Klinieken Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Daarnaast zijn het Zorginstituut en ZonMw strategische partners van het programma ZE&GG.