Gerelateerde programma's

Leading the Change

Leading the Change (LtC) is te beschouwen als de proeftuin of voorloper van ZE&GG. LtC is eind 2016 gestart als programma met een vijfjarenplan om zorgevaluatie en het verspreiden en toepassen van nieuwe kennis uit zorgevaluatie onderdeel te laten worden van de dagelijkse praktijk.

Vanaf 2020 is LtC steeds intensiever gaan samenwerken met het programma ZE&GG. Op uitvoeringsniveau werkt het team van LtC nauw samen met het team van ZE&GG. De geleerde lessen van LtC worden meegenomen bij het programma ZE&GG

Het programma wordt volledig gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland. De Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland zijn vertegenwoordigt in de werkgroep die het project stuurt.

Zorgevaluatie Nederland

Het trialbureau Zorgevaluatie Nederland ondersteunt projectleiders van studies gefinancierd door LtC en het programma ZE&GG bij de opzet, uitvoer en afronding van zorgevaluaties. Ook kent het een eigen website Zorgevaluatienederland.nl waarop informatie op het niveau van de individuele zorgevaluaties te vinden is.