Privacy

ZE&GG hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Privacy

In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We volgen daarbij de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens niet verwerken of opslaan;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen;
  • Je uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het abonneren op onze nieuwsbrief.