Zorgevaluatie PREPARATION en vakgroepen OLVG winnen Ben Willem Mol prijs

Ben Willem Mol Evalueren OLVG congres preparation prijs

De onderzoekers van de PREPARATION zorgevaluatie winnen de Ben Willem Mol prijs voor best (includerende) zorgevaluatie. De onderzoeksgroep kreeg de prijs uitgereikt op het congres Zorgevaluatie door Veronique van Dooren, programmamanager bij het programma ZE&GG, en Piet Hein Buiting, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten.

Romijn Boerlage en Jacqueline Vernooij namen de prijs in ontvangst namens hun hele team. Ook de vakgroepen van het OLVG wonnen een Ben Willem Mol prijs voor de inzet van de verschillende vakgroepen bij het vinden van patiënten voor deelname aan zorgevaluaties binnen het ziekenhuis.

PREPARATION Zorgevaluatie
De zorgevaluatie PREPARATION onderzoekt de effecten van  een Multidisciplinair Overleg (MDO) voorafgaand aan een operatie bij hoog risico patiënten. Leidt dit tot minder complicaties, andere behandelkeuzes, een betere kwaliteit van leven voor de patiënt en uiteindelijk ook tot minder kosten? De PREPARATION wint de prijs voor de succesvolle opzet van hun onderzoek en de grote patiëntdeelname.

Ook nu al kan er bij twijfel over de risico’s van een operatie een MDO plaatsvinden. Maar deze vinden nog lang niet overal plaats. De PREPARATION helpt ook mee om deze MDO’s in de ziekenhuizen te organiseren. Bij dit overleg zijn de chirurg, anesthesioloog en artsen en verpleegkundigen uit vakgebieden zoals bijvoorbeeld cardiologie, longgeneeskunde of intensive care aanwezig. Na een MDO kan bij een hoog risico besloten worden om niet te opereren, of om eerst de gezondheid van de patiënt te verbeteren voordat de operatie plaatsvindt. Soms besluit een patiënt zelf om af te zien van de operatie. De effecten van deze besluiten worden meegenomen in het onderzoek.

Ben Willem Mol prijs voor succesvolle zorgevaluatie
De Ben Willem Mol prijs is vorig jaar voor het eerst uitgereikt. De prijs is vernoemd naar Ben Willem Mol, professor in de Verloskunde en Gynaecologie en tevens een van de grondleggers van zorgevaluatie onderzoek in Nederland. De prijs is een tegeltje in Delfts Blauw met daarop de gevierde uitspraak van professor Ben Willem Mol “Een dag niet gerandomiseerd is een dag niet geleefd”. Randomiseren is het willekeurig of met loting toewijzen van patiënten aan onderzoeksgroepen.

Het tegeltje is bedoeld als aanmoediging voor de onderzoekers van een zorgevaluatie tijdens de zo moeilijke inclusiefase. Dit is de beginfase van de studie waarin het benodigde aantal patiënten bij de zorgevaluatie betrokken moet worden. Het is een fase die doorzettingsvermogen vraagt van alle van de medisch specialisten, verpleegkundigen, researchmedewerkers en andere ondersteuners bij de studie. De inclusiefase kan zorgen voor een grote vertraging bij de rest van het onderzoek als het benodigde aantal patiënten niet op tijd geworven is.

Ben Willem Mol Prijs voor vakgroepen
De Ben Willem Mol prijs voor vakgroepen is een aanmoedigingsprijs voor vakgroepen binnen zorginstellingen die aantoonbaar hun best doen om patiënten te includeren en aan veel verschillende zorgevaluaties meedoen. Het is nadrukkelijk een prijs een prijs voor de mensen die ier zo hard voor werken binnen het ziekenhuis; de medische vakgroepen en alle ondersteuners (medisch specialisten, verpleegkundigen, researchmedewerkers, etc).

Eervolle vermeldingen: Gelderse Vallei en CLEAR CAD
Naast een prijs voor de PREPARATION zorgevaluatie en de vakgroepen van het OLVG, was er ook een eervolle vermelding voor het ziekenhuis Gelderse Vallei en voor Cardiologie Centrum Nederland. Als relatief klein ziekenhuis doet Gelderse Vallei het heel goed met 275 patiënten die deelnemen aan 5 verschillende zorgevaluaties. Bij de zelfstandige klinieken heeft het Cardiologie Centrum Nederland voor 287 van de tot dusver in totaal behaalde 554 deelnemende patiënten gezorgd bij de zorgevaluatie CLEAR CAD.  

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.