ZE&GG werkt mee aan duurzame zorg

We geloven bij ZE&GG in de bewezen beste zorg voor patiënten. Maar hoe mooi zou het zijn als dit dan ook de meest duurzame zorg zou zijn? Eind 2022 tekenden we daarom namens het programma ZE&GG de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 “Samen werken aan duurzame Zorg”.

Duurzaamheid in de Cirkel van Gepast Gebruik

Als vervolg hierop organiseerden we eind maart 2023 een bijeenkomst met experts op het gebied van duurzame zorg waarin we samen brainstormden hoe we duurzaamheid in alle stappen van de Cirkel van Gepast Gebruik kunnen meenemen. Na inspirerende voordrachten over het meten van duurzaamheid in de zorg (Susanne Waaijers, RIVM), de duurzaamheid in zorgpaden (Tim Stobernack, Radboud UMC), duurzaamheid van geneesmiddelen (Iris Wichers, NHG) en duurzaamheid in richtlijnen (Kim van Nieuwenhuizen, LUMC) hebben we in 3 groepen een brainstorm gehouden. Hoe nemen we duurzaamheid mee in het agenderen, het evalueren en het bepalen wat passende zorg is?

Gewoon beginnen

Het meten van de klimaat- en milieu impact van geleverde zorg is complex. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van data moet je nu nog veel aannames doen, waardoor duurzaamheid nog onvoldoende geschikt is als vergelijkbare uitkomstmaat.

Toch waren we unaniem dat we gewoon moeten beginnen met wat er dan wèl mogelijk is. We gaan ons nu eerst focussen op het stuk evalueren. In een vervolgbijeenkomst bespreken we aan de hand van een aantal zorgevaluaties hoe we duurzaamheid bij het evalueren verder kunnen aanpakken. Hoe neem je het duurzaamheidsaspect mee in je zorgevaluatie onderzoek?

Want onze handtekening onder de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 moet meer zijn dan alleen een krabbel. We willen ons als ZE&GG er vol voor inzetten om de zorg echt duurzamer te maken en daarmee houdbaar voor de toekomst.

Lees meer over de Green Deal Duurzame Zorg.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.