ZE&GG webinar: Wanneer is een onderwerp voldoende aantoonbaar geïmplementeerd?

Implementeren en monitoren

Webinar woensdag 28 september 2022, 13.00-14.00 uur.

Wanneer is een onderwerp voldoende aantoonbaar geïmplementeerd?

Een belangrijke vraag voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars is wanneer een onderwerp van de ZE&GG Implementatieagenda op landelijk niveau voldoende aantoonbaar is geïmplementeerd. Voor 55 onderwerpen van de Implementatieagenda is door de ZE&GG Werkorganisatie (met daarin onder meer vertegenwoordigers van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten) vastgesteld wanneer het voldoende geïmplementeerd is en van de Implementatieagenda af kan.

De onderwerpen die onderdeel zijn van een Uniforme Data Definitie traject, Grove Monitor traject, het verpleegkundig project KwaliTIJD of die in februari 2022 nieuw op de agenda zijn gekomen zijn bij deze analyse buiten beschouwing gelaten.

Graag organiseren we een webinar waarin we samen met een vertegenwoordiging van de Werkorganisatie van ZE&GG toelichten tot welke beoordelingscriteria we zijn gekomen, hoe dat proces eruitzag en wat het betekent voor iedereen die bezig is met implementeren. Er is namelijk sprake van een landelijk perspectief en een lokaal perspectief. De criteria die zijn vastgesteld gelden op landelijk niveau, en we staan in het webinar ook stil bij het lokale perspectief. Iedereen is hierbij van harte welkom. Het webinar richt zich met name op:

  • ZE&GG projectleiders bij zorgaanbieders
  • Zorginkopers –en verkopers
  • Medisch adviseurs
  • Medisch specialisten

Aanmelden

Via deze inschrijflink kun je je opgeven voor het webinar dat via ZOOM zal plaatsvinden. Je ontvangt daags na inschrijving een agenda uitnodiging met daarin de benodigde ZOOM link. Het webinar wordt ook opgenomen voor wie niet aanwezig kan zijn.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.