ZE&GG klankbordgroep bekijkt toegevoegde waarde van spiegelinformatie voor burgers

In onze klankbordgroep werken we samen met mensen in de samenleving die niet altijd goed gehoord worden. Ze voorzien ons van advies op verschillende zaken uit het programma. Op 11 mei 2022 bekeken we samen de spiegelformatie die we binnen het programma ontwikkelen. We vroegen onszelf af of deze informatie interessant is voor een breder publiek, in welke vorm dan, wat de informatie zegt en wanneer die echt van toegevoegde waarde is voor iemand.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.