ZE&GG in de GGZ en de Jeugdhulp

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) komt voort uit het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Maar de dingen die wij doen binnen ...

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) komt voort uit het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Maar de dingen die wij doen binnen het programma; het agenderen van kennisvragen, het onderzoeken van zorg waarvan de toegevoegde waarde nog niet voldoende vaststaat en het implementeren van de uitkomsten van dat onderzoek, zijn van toepassing op álle domeinen in de zorg. Daarom wordt er nu ook gewerkt aan het ZE&GG gedachtegoed binnen de GGZ en de Jeugdhulp.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.