Uniforme en gedragen spiegelinformatie voor 3 onderwerpen op Implementatieagenda

Implementeren en monitoren Spiegelinformatie udd

Voor drie onderwerpen op de ZE&GG Implementatieagenda heeft het programma ZE&GG nu eigen spiegelinformatie beschikbaar op basis van Uniforme Data Definities (UDD’s). Met deze spiegelinformatie kan de implementatie van de onderwerpen gemonitord worden.

Er zijn UDD’s beschikbaar voor de volgende onderwerpen op de Implementatieagenda:

De UDD’s zijn te raadplegen via de betreffende onderwerp pagina’s op de ZE&GG Website. Daar vind je achtereenvolgens:

  • De Landelijke Monitor voor het onderwerp (een samenvatting van de UDD en de trendlijn)

  • Een algemene toelichting op de totstandkoming, het proces en het gebruik van de Uniforme Data Definitie

  • De Uniforme Data Definitie zelf

 Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) maakt plan van aanpak bij UDD

Op de pagina van het onderwerp “Verminderen niet-gepaste artroscopieën en MRI’s bij degeneratieve knieën” (VK-ORT-003) staat naast deze documenten ook een plan van aanpak vanuit de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De Wetenschappelijke Vereniging voor orthopeden maakt hierin inzichtelijk hoe ze met de gepresenteerde spiegelinformatie omgaan. Ze gaan in gesprek met een aantal zorginstellingen die significant afwijken om te onderzoeken wat daarvoor de verklaring is.  Ze nemen hiermee als beroepsvereniging verantwoordelijkheid voor de implementatie van het onderwerp. 

Omdat de beschikbare data redelijk verouderd is (2018/2019/2020), is het goed om als beroepsvereniging het gesprek aan te gaan over de uitschieters en gezamenlijk te onderzoeken of en zo ja hoe de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden. 

Lees meer over het proces rondom de UDD’s.

Kijk het webinar over de UDD’s van 9 mei 2023 of het webinar van 11 mei 2023 terugDe inhoud van de webinars is gelijk, de QA aan het einde verschilt van elkaar.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.