Toekenningen subsidies zorgevaluatie - ZE&GG Handelingsagenda 2020

handelingsagenda

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) kent een eigen subsidieronde voor zorgevaluatie in samenwerking met ZonMw. Acht studies zijn recent gehonoreerd en gaan in de eerste helft van 2022 van start.

In november 2020 is door alle partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ) de eerste collectieve handelingsagenda vastgesteld met daarop 10 kennisvragen waarnaar zorgevaluatie uitgevoerd moet worden. De projectgroepen zijn op voordracht door de HLA-MSZ partijen uitgenodigd om een subsidievoorstel bij één van de kennisvragen uit te werken. Vervolgens hebben de HLA-MSZ partijen gezamenlijk advies uitgebracht aan ZonMw over de relevantie van deze subsidieaanvragen. ZonMw heeft daarnaast beoordeeld of de aanvragen van voldoende kwaliteit waren. ZonMw is strategisch partner van het programma ZE&GG en verstrekt de subsidie namens ZE&GG aan de projectgroepen.

De volgende projecten zijn gehonoreerd:

  • De NABOR zorgevaluatie onderzoekt de (kosten)effectiviteit van het personaliseren van het nacontrole- en nazorgplan bij patiënten met niet-uitgezaaide borstkanker. Deze zorg wordt gepersonaliseerd op basis van persoonlijk risico op terugkeer van de kanker, late gezondheidseffecten en behoeftes van de patiënt.
  • De zorgevaluatie LIMONCELLO bekijkt of medicatie gerelateerde heropnames in het ziekenhuis voorkomen kunnen worden bij oudere mensen met polyfarmacie (het gelijktijdig gebruik van meerdere verschillende geneesmiddelen). In de studie wordt onderzocht of een integrale medicatiezorg door een team van arts en apotheker hier positief aan bij kan dragen. De (kosten)effectiviteit van deze multidisciplinaire medicatiezorg wordt vergeleken met standaardzorg.
  • De PREPARATION studie bekijkt of bij patiënten met een hoog risico op complicaties een preoperatief gestructureerd multidisciplinair teamoverleg (sMDT) zorgt voor veranderingen in de behandeling, met als gevolg minder complicaties, verbetering van leven voor de patiënt, verhoogde (kosten)effectiviteit en functionele uitkomsten. De effecten van dit multidisciplinaire overleg vóór de operatie worden vergeleken met een niet-preoperatief sMDT.
  • De GOAL zorgevaluatie bekijkt de impact van een uitgebreide beoordeling door een geriater - inclusief een gesprek over toekomstige zorgbehoefte (advanced care planning)- bij acuut opgenomen kwetsbare oudere patiënten die problemen hebben met aandacht, concentratie, geheugen en planningsvaardigheden (cognitieve stoornissen).
  • Zorgevaluatie RECOVER vergelijkt bij patiënten met een uitgebreide vorm van prostaatkanker zonder uitzaaiingen de chirurgische behandeling met de uitwendige bestraling met hormoontherapie. Daarbij wordt het effect op kwaliteit van leven van de patiënt, kosteneffectiviteit en progressievrije overleving onderzocht.
  • De CLEAR CAD studie onderzoekt bij patiënten met verdenking op coronairlijden (vernauwing in de bloedvaten van het hart) de kosteneffectiviteit en klinische uitkomsten van een CT-gedreven diagnostisch en therapeutisch traject ten opzichte van de standaardzorg.
  • De zorgevaluatie SAFEST onderzoekt of het wel of niet behandelen met cholesterolverlagende medicijnen (statines) van oudere patiënten die recent een herseninfarct of TIA hebben gehad, bij deze mensen leidt tot een beter dagelijks functioneren en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Dit wordt onderzocht bij zowel ouderen die al (langere tijd) statines gebruiken als bij ouderen die starten met statines.
  • De UPDATE studie bekijkt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het geven van lichttherapie aanvullend op de optimale lokale therapie (zalftherapie) bij volwassenen met atopisch eczeem. Dit wordt vergeleken met het alleen geven van zalftherapie aan deze patiënten.

Ondersteuning voor projectgroepen bij uitwerking projectvoorstel

Vanuit het programma ZE&GG zijn de projectgroepen in de uitwerking van hun aanvragen door verschillende partijen ondersteund. Het Zorginstituut heeft de projectgroepen vrijblijvend advies gegeven over de PICOT en het onderzoeksprotocol. Vektis heeft geholpen bij het in kaart brengen van het volume patiënten en de potentiële kostenbesparing. Er is een duo-intervisie opgezet tussen onderzoekers en patiëntvertegenwoordigers om vanaf het prille begin van de zorgevaluatie de samenwerking te verbeteren. Patiëntenorganisaties en V&VN hebben een patiënt- en verpleegkundig vertegenwoordiger aangedragen voor de projectgroepen en het Trialbureau Zorgevaluatie Nederland is doorlopend beschikbaar voor allerhande ondersteuning.

Wij wensen alle projectgroepen veel succes bij de uitvoer van hun zorgevaluatie!

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.