Spiegelinformatie Gepast Gebruik

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) maakt beschikbare spiegelinformatie transparant op de implementatieagenda gepast gebruik. Zo kunnen zorgaanbieders zien hoe zij presteren: ten opzichte van zichzelf in de tijd, en waar mogelijk ten opzichte van andere zorgaanbieders. Met deze informatie zijn zorgaanbieders beter in staat om, waar nodig, acties te ondernemen om gepast gebruik te bevorderen.

Bestaande dataregistraties en datapartijen
Zorgaanbieders blijken niet altijd goed zicht te hebben op welke kennis over gepast gebruik al wel en welke kennis nog niet wordt toegepast in de eigen praktijk. Dat is een gemiste kans, want het implementeren van kennis over gepast gebruik maakt de zorg continu kwalitatief beter. Door het transparant maken van waar spiegelinformatie te vinden is, beschikken zorgaanbieders vanaf nu makkelijker over deze informatie. De beschikbare spiegelinformatie is gebaseerd op bestaande dataregistraties. Zorgaanbieders hoeven dus geen aanvullende data te registreren. En dat is wel zo prettig gezien de reeds hoge registratiedruk.

ZE&GG wil voor zo veel mogelijk onderwerpen die op de implementatieagenda staan spiegels ontsluiten of zelf gaan ontwikkelen. Op dit moment zijn voor 85 onderwerpen op de implementatieagenda spiegels beschikbaar. Per spiegel staat vermeld welke datapartij deze informatie ontwikkeld heeft. Zorgaanbieders kunnen de informatie bij de betreffende datapartij opvragen. ZE&GG heeft deze spiegels niet getoetst op kwaliteit of bruikbaarheid. De aanbieder van de spiegelinformatie kan toelichting geven op de context waarin de spiegel is ontwikkeld en in welke mate hij aansluit op het implementatieagenda onderwerp.

Eenduidige datadefinitie, streefnorm en streeftijd
Er zijn momenteel een groeiend aantal spiegels over dezelfde onderwerpen van de ZE&GG implementatieagenda in omloop. Hieruit blijkt dat er steeds meer behoefte is aan dergelijke informatie. Een ontwikkeling die toe te juichen is. Het is echter wel belangrijk dat er uniforme datadefinities komen voor alle onderwerpen waarvoor spiegelinformatie beschikbaar is. Uniforme datadefinities vergroten namelijk de bruikbaarheid en de betrouwbaarheid van spiegelinformatie. Ook ontbreekt het zorgaanbieders vaak aan informatie om te bepalen of de implementatie voldoende geslaagd is (streefnorm). En hoeveel tijd zorgaanbieders moeten inruimen voor de implementatie (streeftijd). ZE&GG gaat daarom nu aan de slag om per onderwerp op de implementatieagenda uniforme datadefinities, streefnormen en streeftijden vast te stellen. Dit doen we in samenwerking met datapartijen en met vertegenwoordigers van de HLA-partijen. Op korte termijn zal ZE&GG voor diverse onderwerpen uniforme datadefinities, streefnormen en streeftijden opleveren.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.