Samenwerking NTvG en ZE&GG: Uitkomsten van je zorgevaluatie delen in het NTvG

Evalueren zorgevaluatie

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NtVG) en het programma ZE&GG gaan een samenwerking aan. Samen zien we graag meer onderzoeksresultaten van zorgevaluaties terug in het NTvG. Zodat de onderzoeksresultaten daar belanden waar ze worden toegepast; in de praktijk.

Waarom een publicatie in het NTvG?

Het NTvG is een onafhankelijk blad met een zeer groot en breed bereik in de zorg. Naast 16.000 betalende individuele abonnees hebben de meeste instellingen een abonnement. Het tijdschrift is ook erg actief via sociale media, bijvoorbeeld met 76.000 volgers op LinkedIn. Een artikel in het NTvG genereert dus veel aandacht voor je onderzoeksresultaten onder de juiste doelgroep en geeft zo een eerste aanzet richting implementatie. Je kunt zo echt impact maken met je zorgevaluatie.

Wanneer publiceren?

Een artikel over je zorgevaluatie publiceren in het NTvG kan voorafgaand aan een internationale publicatie of tijdens het beoordelingsproces dat daaraan vooraf gaat. Een ander geschikt moment voor publicatie is wanneer de uitkomsten van een onderzoek in een richtlijn zijn verwerkt en al richting de praktijk gaan.

Brengt dat een internationale publicatie niet in gevaar?

Nee. Het NTvG heeft dit onlangs door advocaten laten uitzoeken. Er is geen auteursrecht op de uitkomsten van je onderzoek, alleen op het volledige artikel in het internationale tijdschrift. Een kort artikel in het NTvG, in het Nederlands, dat geen één op één vertaling is van de internationale publicatie, wordt net zo gezien als een abstract voor een congres en is dus geen probleem voor publicatie in het tijdschrift.


Wat?

De uitkomsten van je zorgevaluatie deel je in de rubriek Onderzoek. Het artikel telt maximaal 1000 woorden en volgt de bekende structuur (introductie, methode, resultaten en discussie). Gezien het beperkte aantal woorden leg je de nadruk op de kernboodschap: wat betekenen de uitkomsten van je onderzoek voor de praktijk?

Hoe?

Dien een Presubmissie voorstel in bij het NTvG. Presubmissie format: informatieve titel, auteurs en affiliaties, samenvatting (Introductie, Methoden, Resultaten, Conclusie; max 250 woorden) en kernboodschap (wat was bekend?/ wat voegt deze studie toe: max 4 regels van elk 15 woorden); Doelgroepen: welke medisch specialismen mogen je studie niet missen.

Wil je sparren of hulp, dan kun je ook contact opnemen met ZE&GG communicatie via communicatie@zorgevaluatiegepastgebruik.nl. Let op: als er nog geen internationale publicatie is, stuur dan het protocol mee.

Voor wie?

Projectleiders van ZE&GG Zorgevaluaties worden van harte uitgenodigd om hun bijdrage in te sturen.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.