Programma ZE&GG aan de slag met gepast gebruik dure geneesmiddelen

Er is een gestructureerde aanpak nodig van gepast gebruik van dure geneesmiddelen. Alleen zo kan gepast gebruik van dure geneesmiddelen structureel en breed in de praktijk worden toegepast. Zo concluderen NVZ, FMS, NFU, Patiëntenfederatie Nederland en ZN op basis van een adviesrapport van SiRM en Radboudumc. Op verzoek van deze partijen onderzoekt het programma ZE&GG hoe zo’n gestructureerde aanpak ondergebracht zou kunnen worden binnen het programma.

Er is een gestructureerde aanpak nodig van gepast gebruik van dure geneesmiddelen. Alleen zo kan gepast gebruik van dure geneesmiddelen structureel en breed in de praktijk worden toegepast. Zo concluderen NVZ, FMS, NFU, Patiëntenfederatie Nederland en ZN op basis van een adviesrapport van SiRM en Radboudumc. Op verzoek van deze partijen onderzoekt het programma ZE&GG hoe zo’n gestructureerde aanpak ondergebracht zou kunnen worden binnen het programma.

We bekijken de komende tijd hoe we concreet aan de slag kunnen met eerder geleerde lessen en hoe we de implementatie hiervan kunnen oppakken.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.