Oproep top 10 kennisvragen ZE&GG 2020 (op uitnodiging)

In deze subsidieoproep worden HLA-partijen door ZE&GG uitgenodigd om hun belangrijkste kennisvragen aan te leveren. Vervolgens wordt een collectieve top 10 kennisvragen binnen de medisch specialistische zorg samengesteld waarvoor evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel van het programma ZE&GG is het gezamenlijk vaststellen van een collectieve handelingsagenda voor het agenderen, evalueren en implementeren van gepast gebruik. Voor de subsidieronde 2020 zijn alle HLA-partijen door ZE&GG uitgenodigd om hun belangrijkste kennisvragen binnen de medisch specialistische zorg aan te leveren. Vervolgens stelt de werkorganisatie van ZE&GG namens de HLA-partijen daarbinnen een top 10 van onderwerpen vast voor de collectieve handelingsagenda. Naar verwachting wordt de collectieve top 10 medio 2020 vastgesteld. Hierna zal er voor deze onderwerpen een specifieke oproep voor evaluatieonderzoek uit gaan. Binnenkort kunt u meer informatie over deze subsidieoproep op onze website verwachten.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.