NVZ zorgaanbieders structureel aan de slag met gepast gebruik

De NVZ instellingen zijn breed aan de slag met het implementeren van gepast gebruik en de bewezen beste zorg voor de patiënt. Inmiddels hebben zestig NVZ instellingen een plan van aanpak aangeleverd bij het programma ZE&GG. Daarin staat hoe zij de komende jaren de onderwerpen van de ZE&GG Implementatieagenda gaan implementeren. Deze plannen zijn door de zorgaanbieders afgestemd met de zorgverzekeraars.

Op weg naar de doelstelling 80% volledig geïmplementeerd

Steeds meer ziekenhuizen gaan richting de doelstelling 80% van de onderwerpen van de Implementatieagenda volledig geïmplementeerd. Christine Leenen, namens de NVZ vertegenwoordiger in de Werkorganisatie van ZE&GG en Rimke Geels, vertegenwoordiger namens ZN zijn enthousiast: “We zien in veel plannen terug hoe zorgaanbieders het kwaliteitsdenken structureel inbouwen in hun organisatie. Het is bewonderenswaardig dat de zorgaanbieders ondanks de drukte rondom Covid-zorg dit structureel oppakken. En we hopen natuurlijk de resterende plannen van aanpak ook snel te ontvangen.”

ZE&GG faciliteert de afspraak tussen de NVZ en ZN en helpt mee om de implementatie van gepast gebruik in de zorg te versnellen.