NVZ-leden leveren nieuwe implementatieplannen aan

Implementeren en monitoren

Ook dit jaar leveren de NVZ-zorgaanbieders weer nieuwe implementatieplannen aan bij ZE&GG. We zijn trots om te zien dat de implementatiegraad in de goedgekeurde plannen wederom aanzienlijk vooruitgegaan is ten opzichte van vorig jaar.

In deze plannen maken de ziekenhuizen duidelijk hoe ze de onderwerpen van de ZE&GG Implementatieagenda gaan implementeren in hun organisatie. Op basis van onze Implementatieagenda maken zij ook afspraken met de zorgverzekeraars over gepast gebruik. We zien dat de processen om te komen tot een goedgekeurd plan van aanpak beter zijn georganiseerd dan voorgaande jaren. Zo vinden de gesprekken over de implementatieplannen tijdig plaats en worden er meer definitieve plannen al vóór de deadline aangeleverd bij ZE&GG.

Meeste NVZ-leden leveren implementatieplannen voor 2024 aan

Op dit moment hebben we van de meeste zorgaanbieders een definitief plan van aanpak voor 2024 ontvangen. Dat betekent dat de zorgaanbieders hebben bepaald in hoeverre de onderwerpen op de Implementatieagenda binnen hun organisatie zijn geïmplementeerd. Voor de onderwerpen die nog niet zijn geïmplementeerd leveren ze een plan waarin staat hoe ze deze onderwerpen gaan implementeren op de werkvloer.

ZE&GG Implementatieagenda voor Categorale instellingen

We zien dat op dit moment weinig tot geen van de onderwerpen op de ZE&GG Implementatieagenda relevant zijn voor categorale instellingen, omdat deze zorgaanbieders zich op een specifieke ziekte, ziektegroep, aandoening of doelgroep richten. Denk aan epilepsiecentra, radiotherapeutische centra, oogziekenhuizen, revalidatie-instellingen, etc. Voor een groot deel van deze categorale zorgaanbieders lopen daarom gesprekken over hoe we de ZE&GG-doelstellingen in lijn kunnen brengen met de zorg die zij leveren. Lees meer over de ZE&GG Implementatieagenda

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.