Nieuwe aanpak werven deelnemende centra: drie nieuwe zorgevaluaties!

Hoe vind je de beste match tussen zorgaanbieders en een zorgevaluatie?

Onderzoekers benaderen meestal specialisten binnen hun eigen netwerk voor deelname aan hun nieuwe project. Deze methode heeft echter ook een nadeel: sommige ziekenhuizen en klinieken die graag aan meer zorgevaluaties mee willen doen, worden over het hoofd gezien. En mogelijk werf je op deze manier niet de centra waar veel patiënten hadden kunnen deelnemen.

Bij ZE&GG zoeken we naar aanvullende manieren om dit aan te pakken. Ook willen we deelnemende centra graag al vroeg betrekken, zodat ze inbreng hebben bij de onderzoeksopzet vanuit hun eigen praktijk. We verwachten daardoor minder onvoorziene belemmeringen bij de landelijke uitvoering van de zorgevaluatie.

Hieronder vindt u informatie over de studies en per studie een knop om te registreren. Na de korte registratie ontvangt u gelijk de bijeenkomst met inbelgegevens in uw agenda. Wij hopen op een brede opkomst!

Mocht u vragen hebben, mail dan naar evalueren@zorgevaluatiegepastgebruik.nl.

AGILE studie

Op woensdag 26 juni van 20.00-21.00 organiseren we de eerste (online) bijeenkomst, over de AGILE-zorgevaluatie, een onderzoeksvoorstel gericht op valpreventie bij ouderen die zich met een val op de SEH presenteren. De inzet van een multifactoriële valanalyse om onderliggende aandoeningen op te sporen en te behandelen wordt vergeleken met care as usual. De hypothese is dat met inzet van de multifactoriële valanalyse het aantal nieuwe vallen voorkomen kan worden.

Dit project wordt momenteel in co-creatie ontwikkeld en wordt op 13 augustus als subsidieaanvraag ingediend. De bijeenkomst is voor SEH-artsen, chirurgen, orthopeden, internisten ouderen-geneeskunde, klinisch geriaters, medewerkers van wetenschapsbureaus en andere geïnteresseerden.

Registreer AGILE

CROSSROADS

Op donderdag 27 juni van 19:00 – 20:00 uur organiseren we de (online) bijeenkomst, over de CROSSROADS-zorgevaluatie, een onderzoeksvoorstel gericht op de vraag of follow-up of complementerende chirurgie na de lokale excisie van een (pT1) coloncarcinoom het beste is voor de patiënt. Doel is om in een multicenter, observationele de-escalatie studie te onderzoek of het invoeren van intensieve follow-up en het niet uitvoeren van complementerende chirurgie – via een richtlijnherziening - inderdaad veilig is voor patienten met minder dan 15% kans op lymfekliermetastasen. Daarnaast zal voor de midden-risicogroep (15 -25% kans op LNM) onderzocht gaan worden of follow-up ook een mogelijkheid is en of dat veilig kan.

Dit project wordt momenteel in co-creatie ontwikkeld en wordt op 13 augustus als subsidieaanvraag ingediend. De bijeenkomst is voor MDL-artsen, chirurgen, pathologen, radiologen, klinisch geriaters, medewerkers van wetenschapsbureaus en andere geïnteresseerden.

Registreer CROSSROADS

IMDEM

Op Maandag 1 juli van 19:00 – 20:00 uur organiseren we de (online) bijeenkomst, over de IMDEM-zorgevaluatie, een onderzoeksvoorstel gericht op de vraag of beeldvorming (MRI/CT) meerwaarde heeft bij de diagnose van dementie. Veel patiënten met verdenking op dementie die de geheugenpoli bezoeken, zullen als onderdeel van hun diagnostisch traject een MRI/CT scan ondergaan. De toegevoegde waarde van deze beeldvorming in de diagnose is echter onduidelijk. De hypothese is dat beeldvorming geen meerwaarde heeft, en de verwachting is dat dit zal leiden tot een duidelijke richtlijn, minder scans, minder angst bij patienten en een snellere diagnose.

Dit project wordt momenteel in co-creatie ontwikkeld en wordt op 13 augustus als subsidieaanvraag ingediend. De bijeenkomst is voor klinisch geriaters, neurologen, internisten (ouderengeneeskunde), radiologen, medewerkers van wetenschapsbureaus en andere geïnteresseerden.

Registreer IMDEM

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.