Negenendertig nieuwe onderwerpen op de ZE&GG Implementatieagenda

Implementatieagenda

We hebben de ZE&GG Implementatieagenda geüpdatet met in totaal 39 nieuwe onderwerpen die klaar zijn om te implementeren op de werkvloer. De onderwerpen zijn relevant voor verschillende specialismen op het gebied van diagnostiek, behandeling en de organisatie van zorg. Met deze update kunnen zorgaanbieders en zorgprofessionals de volgende slag maken naar de bewezen beste zorg voor de patiënt!

Pilot voor updaten ZE&GG Implementatieagenda: leren

Het doel van de HLA-MSZ partijen is het implementeren van de bewezen beste zorg voor de patiënt en daar waar nog onduidelijk is welke zorg het beste is, deze te evalueren. De onderwerpen die geïmplementeerd moeten worden staan op de ZE&GG Implementatieagenda. Omdat we steeds meer kennis vergaren over wat de beste zorg is, blijft de Implementatieagenda continu in ontwikkeling.

Om uiteindelijk tot een structureel updateproces van de Implementatieagenda te komen, hebben we als HLA-MSZ-partijen een pilot uitgevoerd om nieuwe onderwerpen vast te stellen. In deze pilot hebben, op basis van uniforme criteria, de Wetenschappelijke Verenigingen i.s.m. het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, het Zorginstituut en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) nieuwe onderwerpen voor de Implementatieagenda vastgesteld. De belangrijkste criteria hierbij zijn dat het moet gaan om bestaande zorg en om onderwerpen waar een sterke wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt. Het Kennisinstituut en de Federatie hebben alle aanbevelingen uit de richtlijnen van de afgelopen twee jaar geanalyseerd, het Zorginstituut heeft naar alle Zinnige Zorg-verbetersignalementen en standpunten van de periode 2018 tot 2021 gekeken en ZN heeft via het Kenniscentrum MSZ onderwerpen opgehaald. Uit de pilot zijn zo 39 onderwerpen voor de Implementatieagenda aangedragen die door alle HLA-MSZ partijen zijn vastgesteld.

Aandacht voor de wettelijke status van de standpunten van het Zorginstituut

Bij deze update van de Implementatieagenda zijn ook de standpunten van het Zorginstituut, die voldoen aan de vastgestelde criteria, toegevoegd aan de agenda. Anders dan de andere onderwerpen op de Implementatieagenda, hebben deze standpunten een wettelijke status wat betekent dat ze direct na publicatie door het Zorginstituut moeten worden geïmplementeerd. Dit omdat ze vanaf het moment van publicatie wel, of juist niet meer tot het verzekerde pakket behoren. De standpunten zijn door het Zorginstituut direct na vaststelling aan het veld kenbaar gemaakt. Om het veld nog beter op de hoogte te stellen van de standpunten en te helpen met de implementatie, zijn ze nu ook toegevoegd aan de Implementatieagenda. De standpunten zijn apart vermeld op de Implementatieagenda, om het onderscheid met de andere onderwerpen helder te houden.

Geen nieuwe verpleegkundige onderwerpen op de Implementatieagenda

Op dit moment zijn er geen nieuwe verpleegkundige onderwerpen voor de Implementatieagenda aangedragen. V&VN werkt aan het structuren van hun interne proces voor het vaststellen van richtlijnen. Daaruit ontstaan op termijn dan ook nieuwe onderwerpen voor de Implementatieagenda en nieuwe kennisvragen waar zorgevaluatie voor nodig is.

Vervolg updateproces ZE&GG Implementatieagenda: verbeteren

De pilot heeft veel nuttige inzichten gegeven voor een structureel proces voor het updaten van de Implementatieagenda. Een belangrijke eerste constatering van alle partijen is dat de nieuwe onderwerpen zeker belangrijk zijn voor de kwaliteitsverbetering van de zorg, maar dat deze onderwerpen niet allemaal direct een grote impact hebben of makkelijk meetbaar zijn. Dit en andere inzichten uit de pilot nemen we mee in het verder verbeteren en structureren van het updateproces voor de Implementatieagenda. We horen daarom ook graag de ervaringen vanuit het veld met de nieuwe onderwerpen op de Implementatieagenda. Deze ervaringen nemen we mee in de verbeterslag. Zo komen we uiteindelijk tot systeeminbedding van implementeren met een jaarlijks updateproces van de Implementatieagenda, waarbij we ook kijken welke onderwerpen op de agenda verouderd zijn of al volledig geïmplementeerd zijn.

Vragen en hulp bij implementatie

Wij wensen zorgaanbieders en zorgprofessionals succes met de implementatie van de nieuwe (en reeds bestaande) onderwerpen op de Implementatieagenda. Voor hulp bij het implementeren of vragen kunt u altijd bij de projectorganisatie van het programma ZE&GG terecht via implementeren@zorgevaluatiegepastgebruik.nl.

Met deze nieuwe Implementatieagenda geven de HLA-MSZ partijen weer een volgende impuls richting de bewezen beste zorg voor de patiënt!

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.