Koningin Máxima bezoekt ZE&GG

gepastgebruik koninginmaxima viecuri zegg zorgevaluatie

Hare Majesteit Koningin Máxima brengt dinsdagmiddag 23 januari een werkbezoek aan ons programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG). Het bezoekt vindt plaats in VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Dit ziekenhuis is een inspirerend voorbeeld van zorgevaluatie en gepast gebruik in de praktijk. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen met regelmaat bezoeken in het kader van de toekomst van de zorg.

We zijn trots en vereerd dat Koningin Máxima een werkbezoek aflegt aan alle partijen die zich binnen ZE&GG inzetten voor passende zorg. “Het is een prachtige gelegenheid voor alle partijen om Koningin Máxima te laten zien hoe zij aan de slag zijn met deze transitie”, zegt Sjoerd Repping, voorzitter van ZE&GG. Het werkbezoek vindt plaats in VieCuri Medisch Centrum, omdat in dit ziekenhuis goed zichtbaar is hoe de ZE&GG werkwijze in de praktijk wordt toegepast. Sjoerd Repping neemt samen met Nicole Kessels-Theeuwen, Programmaregisseur ZE&GG bij Viecuri Koningin Máxima mee langs verschillende mensen en plekken in het ziekenhuis.

Het programma ZE&GG: altijd blijven leren en verbeteren

Het bezoek begint met een gesprek met alle partijen binnen ZE&GG. We vertellen Koningin Máxima hoe ons programma werkt en wat er nodig is om de gewenste verandering in de zorg mogelijk te maken. Met ZE&GG willen we dat iedere patiënt in Nederland de bewezen beste zorg krijgt. Dat doen we door bestaande zorg te evalueren en de uitkomsten uit deze evaluaties op de werkvloer te implementeren. Alle partijen in de medisch specialistische zorg hebben zich verbonden aan ZE&GG. Samen agenderen we van welke zorg we nog onvoldoende weten over de effectiviteit en waar we onderzoek naar moeten doen. Als onduidelijk is welke zorg bij een bepaalde aandoening, situatie of patiënt het beste is, dan evalueren we deze zorg. Wanneer bekend is welke zorg bewezen effectief is, dan zorgen we dat dit geïmplementeerd wordt op de werkvloer en we monitoren die voortgang hiervan in de ziekenhuizen en klinieken. Met deze continue cyclus van agenderen, evalueren, implementeren en monitoren zorgen we voor een doorlopend proces van leren en verbeteren.

Praktijkvoorbeelden tijdens rondleiding Koningin Máxima

Aansluitend krijgt Koningin Máxima een rondleiding door VieCuri met praktijkvoorbeelden over het programma ZE&GG. Ze spreekt met een cardioloog en radioloog over de CLEAR-CAD zorgevaluatie. In deze zorgevaluatie wordt onderzocht wat bij patiënten met pijn op de borst de meerwaarde is van het maken van een CT-scan van het hart in plaats van de huidige standaard diagnostiek. De verwachte uitkomst is dat de efficiëntere diagnostiek leidt tot betere zorg, minder personeelsinzet én een landelijke besparing van ruim 100 miljoen euro per jaar. Vervolgens gaat ze in gesprek met een KNO-arts en dermatoloog over het implementeren van gepast gebruik in de spreekkamer en hoe je hier data bij in kunt zetten. Deze spiegelinformatie geeft inzicht in hoe je de zorg uitvoert en helpt daarom bij gerichtere gedragsverandering van zorgprofessionals en de zorgpraktijk.

Daarna krijgt Koningin Máxima op de verpleegafdeling interne-ouderen geneeskunde uitleg over een verpleegkundig voorbeeld van gepast gebruik: het concept van reactiverend verplegen. Deze manier van verplegen is gericht op het nabootsen van de thuissituatie van patiënten. Dit betekent bijvoorbeeld dat patiënten gevraagd wordt om zoveel mogelijk de activiteiten te doen die ze thuis ook al deden. Zoals eten in de huiskamer, zichzelf aankleden, iets te drinken halen of een eindje lopen. Verpleegkundigen nemen alleen taken van patiënten over als ze die echt niet zelf uit kunnen voeren. Oudere en kwetsbare patiënten keren door deze manier van verplegen vaker en eerder terug naar huis. Ook is er een demonstratie van de hulpmiddelen die verpleegkundigen kunnen gebruiken bij onrustige patiënten, zoals een laag-laagbed. Hiermee voorkom je de inzet van zware vrijheidsbeperkende interventies. Het terugdringen van de inzet van deze vrijheidsbeperkende interventies is een van de onderwerpen waar binnen ZE&GG door ziekenhuizen aan gewerkt wordt.

We sluiten haar bezoek af met een informatiemarkt van ZE&GG waar we een aantal concrete activiteiten van ons programma presenteren. Denk aan de inzichten en het gebruik van data, hoe we de samenleving betrekken bij de verandering naar passende zorg en de uitbreiding van het gedachtegoed van ZE&GG naar andere zorgsectoren zoals huisartsenzorg en dure geneesmiddelen. Na afloop van het bezoek van de Koningin staat de informatiemarkt ook open voor al het personeel van VieCuri.

Fotocredits: RVD - Martijn Beekman

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.