Jaarplan ZE&GG: ‘Verder op weg naar structurele inbedding van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’

Kom met een gezamenlijke top-tien van kennisvragen voor zorgevaluatie. Maak de voortgang van zorgevaluatie inzichtelijk via een inclusiemonitor. Werk aan een uniform en eerlijk kader voor toetsing en kwaliteit van zorgevaluatie. Deze en nog meer acties staan in het jaarplan 2020-2021 van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.

Kom met een gezamenlijke top-tien van kennisvragen voor zorgevaluatie. Maak de voortgang van zorgevaluatie inzichtelijk via een inclusiemonitor. Werk aan een uniform en eerlijk kader voor toetsing en kwaliteit van zorgevaluatie. Ondersteun zorgaanbieders en -verleners bij de implementatie van kennis over gepast gebruik. Onderzoek of structurele financiering van de Cirkel van Gepast Gebruik mogelijk is. Allemaal belangrijke zaken die in het jaarplan 2020-2021 van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) staan.

Het totale jaarplan 2020-2021 bevat deze en nog meer concrete acties waar ZE&GG de komende anderhalf jaar aan werkt. Het nieuwe jaarplan sluit aan op de rapportage die ZE&GG in juni 2019 bij de start van het programma overhandigde aan de toenmalige minister van VWS, Bruno Bruins.

Leren en verbeterenIn het jaarplan wordt ook teruggekeken op ‘het eerste jaar ZE&GG’. Mijlpalen worden benoemd inclusief de weg ernaartoe. Met die observaties in het achterhoofd zijn nieuwe acties vastgesteld. Zo ademt het jaarplan een cultuur van leren en verbeteren uit, passend bij de opgave waar de ZE&GG partijen (patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid) gezamenlijk voor staan. Het inbedden van zorgevaluatie en gepast gebruik in het dagelijkse zorgproces betekent een heuse transitie. ‘We gaan niet voor een tijdelijk project met tijdelijke oplossingen maar voor structurele inbedding in het systeem’, zegt Sjoerd Repping voorzitter van ZE&GG. ‘Dat lukt alleen als we open en eerlijk met elkaar samenwerken. Daar hebben we een mooie basis voor gelegd met elkaar het afgelopen jaar. Tegelijkertijd liggen de ambities hoog om het einddoel in 2025 te halen. We hebben een modus gevonden waarin we eerst praten en vervolgens ook doen! We gaan stap voor stap aan de slag en kijken bij elke stap “Wat goed ging?” en ‘Wat minder?” en “Hoe passen we dat in?”.’ In het jaarplan zijn deze observaties terug te vinden.

MijlpalenHet jaarplan geeft per domein van de Cirkel van Gepast Gebruik een overzicht van de behaalde mijlpalen. Zo heeft ZE&GG onder andere relevantiecriteria vastgesteld om projectideeën te prioriteren voor de subsidieronde 2019. Is de Implementatieagenda Gepast Gebruik, een bundeling van reeds bestaande kennis over gepast gebruik, gepresenteerd. Zijn er afspraken met de HLA-partijen gemaakt hoe kennis van de Implementatieagenda versneld naar de praktijk gebracht wordt. Evenals afspraken om tot een Veldnorm zorgevaluatie te komen. Ook zijn tien zorgevaluaties naar diagnostiek en nazorg/follow-up gesubsidieerd. Daarbij zij vermeld dat dit bereikt is in een periode die door COVID-19 veel vroeg van de ZE&GG partijen. Tegelijkertijd heeft COVID de roep en aandacht voor gepast gebruik extra versterkt.

Over het JaarplanHet jaarplan is primair een ambitie- en werkdocument van en voor de ZE&GG partijen. Per onderdeel wordt omschreven welke actie door welke partij opgepakt wordt. Iedereen die geïnteresseerd is kan het jaarplan transparant inzien. Er is zowel een lange uitgebreide versie als een beknopte publieksversie beschikbaar.

Beide versies zijn via de pagina 'Wat wij doen' te downloaden.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.