Informatiebehoeften patiënten over effectiviteit van zorgopties en zorgevaluatie - Uitnodiging voor een focusgroepinterview

Hoe kun je als zorgverlener of onderzoeker omgaan met de informatiebehoefte van patiënten, ten aanzien van de effectiviteit van zorg? En met de verwachtingen van patiënten over de te ontvangen zorg?

Vanuit het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, een programma in het hoofdlijnen akkoord Medisch Specialistische Zorg, worden komend najaar focusgroepinterviews gehouden met patiënten over hun informatiebehoefte ten aanzien van effectiviteit van verschillende diagnostiek-/behandelopties en zorgevaluatie. Door middel van de focusgroepen met patiënten willen we een antwoord krijgen op de volgende vragen:

 1. In hoeverre willen patiënten het weten als er verschillende opties zijn voor diagnostiek en/of behandeling? Denk ook aan conservatief beleid of niets doen, als er onzekerheid bestaat over welke optie het best passend is en/of als de effectiviteit van een of meerdere opties onvoldoende bewezen is?
  a) Welke overwegingen hebben zij voor wel/niet willen weten van bovenstaande?
  b) Aan welke informatie over bovenstaande hebben zij behoefte en hoe en wanneer willen zij deze informatie ontvangen?
 2. In hoeverre willen patiënten weten dat er een zorgevaluatie loopt
  a) Welke overwegingen hebben zij voor wel/niet willen weten van bovenstaande?
  b) Aan welke informatie over bovenstaande hebben zij behoefte en hoe en wanneer willen zij deze informatie ontvangen?

Focusgroepinterviews met artsen en onderzoekers – doet u mee?

Na de focusgroepen met patiënten, praten we graag met huisartsen, medisch specialisten en onderzoekers verder over de uitkomsten en wat die betekenen voor jullie.

En in gesprek over:
- Wat betekent deze informatiebehoefte van patiënten ten aanzien van effectiviteit van zorgopties en zorgevaluatie voor zorgprofessionals?
- Wat hebben zorgprofessionals nodig om in deze informatiebehoefte ten aanzien van effectiviteit van zorgopties en zorgevaluatie te kunnen voorzien?

We weten nu nog niet wat de informatie behoeften zijn die we gaan ophalen, dat weten we in september.
We organiseren 3 online focusgroepen over deze onderwerpen op de volgende data:

 • Woensdag 12 oktober van 19.00 tot 21.00 uur voor medisch specialisten
 • Dinsdag 18 oktober van 19.00 tot 21.00 uur voor onderzoekers
 • Woensdag 19 oktober van 19.00 tot 21.00 uur voor huisartsen

De groepsgesprekken worden geleid door Ilse Raats, Eva Vroonland en Stefan Schuiling.

Wilt u meedoen?

Vul dan onderstaand inschrijfformulier in die bij uw functie past:

Lukt het niet via het formulier? Dan kunt u zich via de mail aanmelden bij communicatie@zorgevaluatiegepastgebruik.nl.

Vriendelijke groet,
Eva Vroonland, Stefan Schuiling, Ilse Raats
Namens het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.