Hoe werkt de duo-intervisie in de ZE&GG subsidieronde 2020?

Vanuit het programma ZE&GG vinden we het belangrijk dat patiënten en naasten actief betrokken zijn bij zorgevaluatie. Niet alleen als deelnemer aan een zorgevaluatie, maar juist ook in de totstandkoming, uitvoering en de implementatie ervan. Zodat de zorgevaluatie juíst voor de doelgroep waar het over gaat, zo relevant, haalbaar en begrijpelijk mogelijk is.

Duo-intervisie voor onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers

Langdurige samenwerking van onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers kan uitdagend zijn, en daarom bieden we projectgroepen van de ZE&GG subsidieronde 2020 daar begeleiding bij. Dit doen we in de vorm van duo-intervisie. Duo’s van onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers worden gedurende 2,5 jaar begeleid door PGOsupport , bij het vormgeven van hun samenwerking. Ze zijn hiermee al gestart in voorjaar van 2021, bij de uitwerking van de onderzoek aanvragen.

Duo-intervisie als begeleiding in de samenwerking

In de intervisie bijeenkomsten werken de duo’s onder begeleiding aan hun samenwerking: welke rollen kunnen patiënten innemen in onderzoek? Hoe spreek je verwachtingen uit? Hoe communiceer je met elkaar? Wie heeft welke invloed? Op welke momenten in het onderzoek is patiënten inbreng belangrijk? En wat doen we als we het oneens zijn?

Daarnaast komen inhoudelijke onderwerpen aan bod, passend bij de fase op dat moment. Denk aan: relevante uitkomstmaten, het maken van patiënteninformatie, de opzet van het onderzoek en later de interpretatie van de onderzoeksresultaten en de verspreiding daarvan.

De duo’s (één drietal) van de acht projectgroepen hebben nu twee bijeenkomsten gehad en werken allemaal aan hun samenwerking in het project. Iedere projectgroep doet dat anders, en dat is oké. Juist op een manier die past bij hun project en de kennis en vaardigheden van de betrokken onderzoeker en patiëntenvertegenwoordiger.
Meer informatie over de ZE&GG subsidieronde 2020

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.