Geslaagde ZE&GG Challenge voor UMCU studenten Klinische Gezondheidswetenschappen

48 masterstudenten Klinische Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht hebben vrijdag 2 februari hun eindpresentaties gehouden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze studenten hebben in hun tweede Masterjaar als keuzevak gekozen voor de nieuwe cursus: “Kwaliteit van de Gezondheidszorg: Perspectief van de Samenleving”.

De studenten leerden in 20 weken hoe ze een beleidsvraagstuk op macroniveau aanpakken. Voor twee beleidsvraagstukken vanuit de NZa en één beleidsvraagstuk vanuit ZE&GG kregen ze de Challenge om de beste presentatie met een inhoudelijk goed advies te geven.

Vanuit ZE&GG hebben wij twee groepjes studenten het volgende beleidsvraagstuk gegeven:

Hoe kunnen richtlijnen van beroepsverenigingen/wetenschappelijke verenigingen beter aansluiten bij/bijdragen aan het (open) pakketbeheer?

Advies: Versnel de inclusies met tools en wervingsstrategieën

Een van de groepen focuste op de inclusiesnelheid (snelheid waarmee deelnemers gevonden worden) van zorgevaluaties. Met als doel het versnellen van de doorlooptijd en kennis over effectiviteit van zorg sneller in richtlijnen aanpassen. Deze groep adviseert aan ZE&GG om in te zetten op goede wervingsstrategieën en op handige tools zoals een “pop up melding” in computersystemen zodra er geschikte patiënten zijn om te vragen of ze mee willen doen aan een zorgevaluatie.

Advies: Zet een adviseur pakketcriteria in

De andere groep is gaan verkennen hoe richtlijnen van beroepsverenigingen/wetenschappelijke verenigingen beter kunnen aansluiten bij het (open) pakketbeheer. Zodat zorg die via richtlijnen in de praktijk plaatsvindt ook voldoet aan de criteria (kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid) die horen bij zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed. Deze groep adviseert om een adviseur pakketcriteria in te zetten bij de ontwikkeling en het onderhouden van richtlijnen.

Vanuit de NZa gingen de beleidsvraagstukken over gezondheidsdoelen en domein overstijgende samenwerking. Alle studenten hebben een goede presentatie neergezet over het allereerste beleidsadvies wat ze hebben geschreven, met ieder een eigen focus. Zij verdienen daarom alle 48 grote complimenten!

Winnaar ZE&GG Challenge

Het team dat tot winnaar van deze Challenge is uitgeroepen is het groepje dat aan ZE&GG adviseert om een adviseur pakketcriteria in te zetten bij richtlijnontwikkeling! Beide groepjes presenteren binnenkort hun advies ook aan een grotere groep collega’s binnen ZE&GG.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.