GENPAD zorgevaluatie verdubbelt inclusiesnelheid door patiëntdeelname centraal te regelen.

Evalueren GENPAD inclusie inclusiefase inclusiesnelheid patientdeelname zorgevaluatie

De GENPAD zorgevaluatie laat ons zien hoe snel schakelen én goede communicatie met de deelnemende zorgaanbieders de inclusiesnelheid van een zorgevaluatie drastisch kan versnellen.

De GENPAD gaat over het voorschrijven van bloedverdunners op basis van DNA-onderzoek bij patiënten met perifeer vaatlijden. Perifeer vaatlijden is een ziekte waarbij sprake is van slagaderverkalking in de benen. Hierdoor zijn de bloedvaten in de benen vernauwd of deels afgesloten.  

Speciale GENPAD poli  

Door tijdsdruk op de poliklinieken is er soms simpelweg geen tijd om patiënten te laten deelnemen aan de zorgevaluatie. De projectgroep heeft hier vanaf de start van de zorgevaluatie rekening mee gehouden. Ze hebben student-assistenten aangesteld die in de deelnemende ziekenhuizen met tijdsgebrek een GENPAD poli opzetten. Op deze poli wordt onder andere het bloed afgenomen dat nodig is voor het DNA-onderzoek. 

Centraliseren van de patiëntdeelname (inclusie) 

Al tijdens de inclusiefase (de fase waarin de patiënten worden geworven) bleek deze oplossing nog steeds niet de gewenste inclusiesnelheid op te leveren. Het aantal deelnemende patiënten bleef nog steeds achter. De projectgroep besloot om het laten deelnemen van patiënten aan de studie te centraliseren vanuit het Radboud UMC. De ziekenhuizen die lastig tijd kunnen maken voor het includeren van patiënten voor de studie, kunnen dit nu centraal van het ziekenhuis in Nijmegen doen. Patiënten krijgen nu een telefoontje waarin alles over de GENPAD zorgevaluatie wordt besproken en krijgen een speekselkit thuis gestuurd. Ze mogen dan zelf een speeksel sample afnemen en terugsturen naar het Radboud UMC waar het DNA-onderzoek wordt gedaan.  

Door een paar wijzigingen in de Patiënten Informatie Folder (PIF) en het beschikbaar stellen van speeksel DNA-kits is de inclusiesnelheid van de studie nu verdubbeld! Zo is weer bewezen dat scherp blijven tijdens de uitvoer van een zorgevaluatie altijd zijn vruchten afwerpt. Meer informatie over de GENPAD zorgevaluatie 

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.