Gebruik kennis over gepast gebruik bij opschalen reguliere zorg

Bij het opschalen van de reguliere zorg na COVID-19 is kennis over gepast gebruik van zorg essentieel. De implementatieagenda over gepast gebruik die patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid en zorgverzekeraars vlak voor de intelligente lockdown presenteerden, biedt hiervoor een duidelijk handvat. Zo helpt de agenda bij het maken van keuzes om achterstanden in de reguliere zorg als gevolg van de COVID-crisis op te lossen.

Direct de ZE&GG implementatieagenda downloaden.

Gepast gebruikOp de agenda staan tal van onderwerpen over gepast gebruik, waaronder 74 ‘verstandige keuzes’, bewezen aanbevelingen bij een bepaalde behandeling van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Gepast gebruik is het leveren van zorg die meerwaarde heeft en omgekeerd het achterwege laten van zorg die geen meerwaarde heeft. Dat dit de maatstaf moet zijn, daar zijn alle partijen verenigd binnen het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), het over eens. Zo kan een patiënt met een aandoening bij verschillende zorgaanbieders op eenzelfde, bewezen beste behandeling rekenen.

Keuzes makenIn het licht van de COVID-crisis is het leveren van gepaste zorg extra urgent. Het veld staat voor ingewikkelde keuzes. Welke zorg krijgt prioriteit, wat kan anders georganiseerd worden, en welke zorg is het meest gepast? Volgens de ZE&GG-partijen is de implementatieagenda, met de 74 verstandige keuzes voorop, juist nu dan ook van toegevoegde waarde bij het opschalen van de reguliere zorg. Het programma ZE&GG biedt zorgaanbieders en -professionals hierbij ondersteuning. Denk aan het delen van concrete kennis en de veranderaanpak die nodig is om te implementeren, en aan tools die daarbij helpen zoals spiegelinformatie die laat zien hoeveel ruimte er nog voor verbetering is.

VoorbeeldenDe implementatieagenda van ZE&GG bevat verstandige keuzes die opgenomen zijn in richtlijnen en waarmee ziekenhuizen aan de slag zijn gegaan. Bijvoorbeeld met betrekking tot routinematig onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat dit bij patiënten die een geslaagde dotter of bypassoperatie hebben ondergaan en klachtenvrij zijn, zelden tot een andere wijze van behandelen leidt. Datzelfde geldt voor patiënten met een lage rughernia. Na een operatie hoeft er doorgaans geen herhalings-MRI gepland te worden.

Daarnaast kan de implementatieagenda gebruikt worden om het gesprek aan te gaan over het wel of niet behandelen. Heeft een patiënt met spataders klachten, dan heeft een behandeling bijvoorbeeld alleen zin als er grote spataders zijn die lang lekken. Patiënten die heup- of knieklachten hebben ten gevolge van artrose krijgen pas een operatie als conservatieve behandelingen zoals een afvalprogramma, pijnstilling en fysiotherapie, niet meer helpen. Bekijk alle voorbeelden op de gezamenlijke implementatieagenda.

Wie is ZE&GG?Het programma ZE&GG wordt uitgevoerd in opdracht van alle hoofdlijnenakkoord partijen medisch specialistische zorg: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorginstituut Nederland faciliteert en monitort het programma en ZonMw is strategisch partner.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.