Extra subsidieronde 2019 & Inclusieversneller

De werkorganisatie van ZE&GG heeft eind april de relevantie van de ingediende projectvoorstellen in het kader van de extra subsidieronde 2019 beoordeeld. Voor de subsidieoproep Inclusieversneller zijn 11 aanvragen ingediend. In dit stuk leest u meer over de ontwikkelingen met betrekking tot de subsidierondes.

De werkorganisatie van ZE&GG heeft eind april de relevantie van de ingediende projectvoorstellen in het kader van de extra ronde 2019 beoordeeld. In deze subsidieronde konden projectideeën voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg op de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up worden ingediend. 25 van de 101 ingediende projectvoorstellen hebben in de eerste beoordelingsronde een positief advies ontvangen voor het indienen van een projectvoorstel. Die projectvoorstellen zijn nu beoordeeld door de werkorganisatie, waarna ZonMw ook de kwaliteit van de voorstellen heeft beoordeeld. Begin juli ontvangen de projectleden de besluitbrieven. De projecten starten uiterlijk eind 2020.

Voor de subsidieoproep inclusieversneller zijn er 11 aanvragen ingediend. Met deze subsidieoproep wil ZE&GG de inclusiesnelheid versnellen van moeizaam includerend, maar relevant lopend evaluatieonderzoek. In de interviews met de projectleiders beoordelen we of een financiële impuls daadwerkelijk kan bijdragen aan het vlottrekken van de inclusie en daarmee het sneller afronden van de studie. Begin juli ontvangen zij bericht over de uitslag. Ronde 2 gaat naar verwachting eind juni 2020 open. De projectleiders van de studies die in aanmerking komen voor deze subsidie (SEENEZ, LtC en K&D studies) zullen dan uitgenodigd worden om een aanvraag in te dienen.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.